БИРБӨЛМӨЛҮҮ БАТИРЛЕР

Джалда. Бишкек

1КВ 38 м² жаңы АРЗАН 

кирпич уйлөрДЖАЛда

6 айдан кийин курулушу бүтөтөт 

 квадраты 590$ башталат