БИРБӨЛМӨЛҮҮ БАТИРЛЕР

Джалда. Бишкек

1КВ 40 м² жаңы АРЗАН (23 600$) 

Джалда жаңы кирпич үй 

6 айдан кийин курулуш бүтөт 

 квадраты 590$ башталат

толук төлөмго!

Биринчи төлөм 7 700$